Kiinteistöhuolto / Kiinteistömanagerointi

Uutta ajattelua kiinteistön kustannuksien ja laadun parantamiseen, askel tulevaisuuden kiinteistöhallintaan.

Kiinteistöhuolto

Palvelut:

    • Kiinteistönhuolto kaikkityöt
    • Kaikki putkityöt, kaukolämpöasennukset ja korjaukset, hanan vaihdot
    • Automatiikka kaikki
    • Ilmastointi, asennukset, huollot, korjaukset, puhdistukset
    • Mittaukset lämpökamera, värinä, ilmastointimittaukset, vesijärjestelmän mittaukset
    • Etävalvonta ja Unelmatekniikan Fakta-Tarmo joka sisältää etävalvonnan
    • Kirvesmiestyöt, kattojen pesut ja maalaukset, pinnoitukset

Kiinteistömanagerointi / Tekninenisännöinti

Kiinteistömanagerointi pitää sisällään kaikki kiinteistön tekniset asiat ¨tekninenisännöinti¨ Kaikki asiat dokumentoidaa Fakta-Tarmoon josta tiedot on saatavilla niitä tarvitseville. Kiinteistötekniikan etävalvonta, optimointi, energiatehokkuuden ylläpito, ennakoiva kunnossapito, 1 ja 5 vuoden suunnitelmat, katon pinnoitukset, ilmastoinnin puhdistukset ja säädöt jne..

Unelmatekniikka Oy:n Fakta ratkaisun pohjana on helppokäyttöinen Tarmo ohjelmisto. Tarjoamme teollisuudesta tuttua ennakoivaa kunnossapitoa, kaiken kokoisiin kiinteistöihin. Menetelmällä saadaan kiinteistötekniikka toimimaan korkealla hyötysuhteella, koko sen elinkaaren ajan. Kaikki toimenpiteet tehdään suunnitelmallisesti faktojen pohjalta ja nämä tiedot ovat todennettavissa jälkikäteen.

Unelmatekniikan perusajatus on lisätä läpinäkyvyyttä kaikissa kiinteistön asioissa, koska tämä on ainut tie kiinteistöjen arvon/kunnon/asukasviihtyvyyden ylläpitämisessä. Kiinteistöä on aina tarkasteltava kokonaisuutena jos halutaan parantaa energiatehokkuutta, asumisviihtyvyys paranee kun kaikki asiat on huomioitu. On yhdentekevää kuka työt tekee kunhan kaikki dokumentoidaan ja toteutetaan suunnitelmallisesti, me voimme hoitaa Fakta-Tarmon hallin.

                     

 Unelmatekniikan Fakta-Tarmon avulla, toiminnasta saadaan läpinäkyvää ja luotettavaa, esim. korjauksista, huolloista, energiankulutuksesta, laitteiden todellisesta kunnosta, laitteiden elinkaaresta, aurauksista, hiekotuksesta, rakennustöistä, maalaustöistä, asukastiedoista, myös investointien takaisinmaksuajoista saada faktapohjaista tietoa, joka perustuu todellisuuteen eikä muistikuviin. Unelmatekniikan menetelmällä kiinteistön kokonaiskustannukset putoavat huomattavasti ja kiinteistön arvo nousse, kun kaikki on kunnossa.

Suurin osa asukkaiden/vuokralaisten kritiikistä johtuu tietämättömyydestä tai väärinymmärryksistä, näiden asioiden selvittäminen on vaikeaa ilman ajantasaista seurantaa/dokumentointia. Sopimukset tai sovitut asiat voidaan hakea ohjelmasta ja käsitellä totuuspohjaisen tietoon nojaten. (Kylmäksi väitetty asunto laitetaan seurantaan ja päätökset voidaan tehdä faktojen perusteella)

Tulemme lisäämään 2020 aikana ohjelmaan vedenkulutuksenseurannan ¨vuotovahti¨ ja muita kiinteistökohtaisia lisäominaisuuksia, jotka näkyvät Fakta ohjelmasta. Tavoitteemme on saada ennakoivan kunnossapito myös pieniin ja keskisuuriin kiinteistöihin.

Unelmatekniikka oy:n tekemissä energiasaneerauksissa, tarjoamme Fakta-Tarmon käyttöön 1 vuodeksi ¨sisältää etävalvonnan¨ veloituksetta. Tänä aikana todennamme investoinnin hyödyt, faktojen pohjalta.

Hyödyt omistajille

 • Sijoitetun pääoman arvo säilyy koska kiinteistö kaikki toimet perustuvat faktoihin.
 • Unelmatekniikan Fakta tuo läpinäkyvyyttä kaikkiin taloyhtiön asioihin, kaikista toimista jää ¨jälki¨ joka voidaan varmistaa/todentaa/arvioida jälkikäteen.
 • Erimielisyydet vähenevät, kun kaikki perustuu todennettuun tietoon.
 • Kaikki taloyhtiön korjaukset, investoinnit ja vahingot tulee dokumentoitua yhteen paikkaan.
 • Kiinteistön kustannuksia voidaan hallita ja ennakoida, kun on tiedossa Faktat.
 • Kiinteistötekniikan todellinen kunto ja energiatehokkuus on näkyvillä.
 • Unelmatekniikka takaa että Fakta-menetelmä, maksaa itsensä aina takaisin.

Hyödyt isännöitsijälle

 • Kaikki tiedot kiinteistöstä ja asukkaista löytyy yhdestä paikasta.
 • Korjaus/huoltotöiden tilaus/seuranta helpottuu ja töiden etenemistä voidaan seurata reaaliajassa, suoraan ohjelmasta. Turhat epäselvyydet vähenevät, valitukset tulee kirjattua ja näin syyllisiä ei tarvitse etsiä.
 • Asiakkaat voivat tehdä suora vikailmoituksen ohjelmaan. Jos ongelma on ohjeiden mukaisesti taloyhtiön maksama, työ voidaan toteuttaa automaattisesti tai vaihtoehtoisesti isännöitsijä/hallitus vahvistaa työn. Hyväksymisketjut voidaan rakentaa melko vapaasti.
 • Urakoitsijoiden laskutus voidaan ohjata suoraan isännöitsijän laskutusohjelmaan, töiden valmiusasteet ja mahdolliset selvitykset/kuvat näkyvät ohjelmasta.
 • Laskujen hyväksynnät voidaan ohjata suoraan Fakta avulla puheenjohtajalle hyväksyttäväksi.

Hyödyt kiinteistöhuollolle

 • Tarmo on kehitetty helppokäyttöiseksi kiinteistöhuollon toiminnan tukiohjelmistoksi. Tarmo ei auraa yhtään pihaa, ei leikkaa nurmikkoa eikä vaihda hanaa, mutta huolehtii siitä, että kaikki suunnitellut työt annetaan ajallaan tekijälle ja kaikki olennainen toiminnan tieto löytyy yhdestä paikasta, nopeasti ja helposti. Myös ongelmatapauksissa tehtyjen töiden kellonajat/päivämäärät on tiedossa.
 • Unelmatekniikan Fakta-Tarmoon voidaan lisätä kiinteistökohtaisesti, haluttuja asioita.

Hyödyt kaikille

 • Informaatio on ajantasaista, kun kaikilla on sama helppokäyttöinen ohjelma käytössä.
 • Kaikilla tahoilla on 24/h tarvittavat reaaliaikaiset tiedot saatavissa, haluttaessa.
 • Tiedonkulkua voidaan parantaa muistilapuilla, jotka tulevat näkyviin, kun ohjelmaan kirjaudutaan.
 • Käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa, näin ulkopuolisille urakoitsioille tai tahoille, voidaan antaa käyttöoikeuksia, tarvittaviin osioihin.
 • Unelmatekniikan Fakta-Tarmolla saadaan läpinäkyvyyttä kaikkien tahojen välille, näin prosesseja voidaan suunnitella ja kehittää luotettavan tiedon pohjalta.

puh: 0406700998